Hỗ trợ trực tuyến
Phụ trách kỹ thuật
Phụ trách kỹ thuật
Phụ trách nội dung
Phụ trách nội dung
Thống kê truy cập
   Trực tuyến : 128
   Tổng số truy cập : 6946476
   Tổng số Hits : 7769524
Báo cáo nữ công: Tổng kết 5 năm phong trào" Giỏi việc trường - Đảm việc nhà" giai đoạn 2005 - 2010 3/10/2010 9:34:58 AM Số : 03 / BC- NC

LĐLĐ HUYỆN QUỲNH PHỤ     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC                         Độc lập - Tự do- Hạnh phúc

       ------------

    Số :   03 / BC- NC                             Quỳnh Phụ, ngày 04 tháng 3 năm 2010

 

BÁO CÁO

Tổng kết 5 năm phong trào " Giỏi việc trường, đảm việc nhà"

 giai đoạn 2005-2010

 

Kính thưa các vị đaị biểu. Thưa toàn thể chị em .

          Hôm nay, trong không khí mừng Đảng, mừng xuân và kỷ niệm tròn 100 năm ngày Quốc tế phụ nữ, 1970 năm khởi nghĩa Hai bà Trưng,  thực hiện sự chỉ đạo của Công đoàn cấp trên, phòng GD-ĐT và  Công đoàn Giáo dục Quỳnh Phụ tổ chức tổng kết 5 năm phong trào thi đua “ Giỏi việc trường, đảm việc nhà”  giai đoạn 2005-2010 nhằm đánh giá việc triển khai tổ chức thực hiện phong trào và tôn vinh những cá nhân xuất sắc về GVT, ĐVN 5 năm qua.

          Thưa toàn thể hội nghị

          Phong trào” Giỏi việc trường, đảm việc nhà” là phong trào dành riêng cho nữ CBGV ngành GD-ĐT được Công đoàn Giáo dục Việt Nam phát động từ năm 1989. Đây là một phong trào mang tính giới, tính  ngành nghề sâu sắc và được cụ thể hóa từ phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động. Như vậy sau hơn 20 năm phát động và tổ chức thực hiện với 4 lần tổng kết, kết hợp với các phong trào và các cuộc vận động trong ngành, phong trào GVT, ĐVN  được nữ CBGV hưởng ứng tích cực, được lãnh đạo Đảng, Chính quyền, Công đoàn các cấp quan tâm chỉ đạo và là một nội dung hoạt động  không thể thiếu trong hoạt động nữ công trường học. Điểm lại quá trình 5 năm triển khai, tổ chức thực hiện, Ban nữ công Công đoàn Giáo dục  Quỳnh Phụ đánh giá kết quả như sau :

1. Công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện phong trào.

Lao động nữ trong ngành GD chiếm tỷ lệ cao. Ở  QPhụ, đội ngũ nữ CBGV, NV là trên 2500 người chiếm 85% tổng số CBGV, NV của toàn ngành. Nhận thức rõ vị trí, vai trò quan trọng của đội ngũ nữ CBGV trong phát triển sự nghiệp giáo dục ở  địa phương, BCH CĐGD phối hợp với Ban VSTBPN của ngành thường xuyên quan tâm bồi dưỡng, phát triển đội ngũ nữ CBGV về mọi mặt, chỉ đạo CĐCS  tổ chức có hiệu quả hoạt động nữ công trường học và phong trào GVT, ĐVN.   

Tháng 3/2005, Ban nữ công Công đoàn Giáo dục huyện đã tổ chức tổng kết 5 năm thực hiện phong trào giai đoạn 2000-2005 và xây dựng phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu phát triển của phong trào giai đoạn 2005-2010. Nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập HLHPN Việt Nam 20/10/2005, BCH Công đoàn Giáo dục huyện đã hướng dẫn các công đoàn cơ sở tổ chức thực hiện phong trào thi đua GVT, ĐVN giai đoạn 2005-2010 theo hướng dẫn số 159 của LĐLĐ huyện. Theo đó, nội dung của phong trào, các tiêu chuẩn thi đua đối với tập thể nữ, đối với cá nhân cùng với các chuẩn mực của người phụ nữ ngành GD trong thời kỳ CNH, HĐH đất nước  đã được Ban nữ công Công đoàn cơ sở  quán triệt đến từng nữ CBGV.

Căn cứ vào chương trình công tác nữ công của Công đoàn Giáo dục tỉnh, LĐLĐ huyện và đặc điểm tình hình của đơn vị, hàng năm, Ban nữ công Công đoàn Giáo dục huyện đều xây dựng chương trình hoạt nữ công và triển khai đến Ban nữ công Công đoàn cơ sở vào dịp 20/10. Trong đó có hướng dẫn nội dung, hình thức tổ chức thực hiện phong trào GVT, ĐVN.

Trong dịp kỷ niệm 8/3/2008, Công đoàn Giáo dục đã tổ chức hội thảo về biện pháp nâng cao nhận thức cho đội ngũ nữ; tổ chức xây dựng cuộc sống gia đình để công tác tốt và tư vấn sức khỏe cho chị em. Báo cáo đề dẫn và các tham luận của hội thảo đều đề cập đến việc tổ chức thực hiện phong trào hai giỏi.

Nhằm tuyên truyền và nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban nữ công trường học và biện pháp tổ chức thực hiện phong trào GVT, ĐVN, tháng 4/2009, BCH Công đoàn GD đã tổ chức thành công Hội thi Cán bộ nữ công giỏi và tham gia Hội thi  do LĐLĐ huyện tổ chức đạt giải nhất toàn đoàn. Nội dung của hội thi đã tập trung tuyên truyền về tổ chức thực hiện phong trào GVT, ĐVN,

Trên cơ sở hướng dẫn của BCH CĐ ngành, hằng năm, nhân dịp 8/3, 20/10 , cùng với các hoạt động thiết thực để chào mừng,  hầu hết các CĐCS  đều  tổ chức hội thảo, tọa đàm các tiêu chuẩn phụ nữ hai giỏi, các chuẩn mực của người phụ nữ thời kỳ đổi mới và cho chị em đăng ký phấn đấu đạt danh hiệu nữ GVT, ĐVN. Cuối năm học, cùng với bình xét các danh hiệu thi đua nói chung, Ban nữ công các CĐCS  đã bình xét danh hiệu nữ hai giỏi và tham mưu với nhà trường, CĐ khen thưởng cho chị em đạt  xuất sắc.

Thực hiện sự chỉ đạo của Công đoàn GD Thái Bình, dịp kỷ niệm 20/10/2009, Công đoàn GD huyện đã chỉ đạo CĐCS tổ chức tổng kết 5 năm phong trào hai giỏi và bình xét nữ hai giỏi các cấp, tuyên dương, khen thưởng chị em đạt nữ hai giỏi cấp cơ sở trở lên .  100% các CĐCS đã thực hiện đúng sự chỉ đạo. 

Công tác triển khai chỉ đạo thực hiện phong trào GVT, ĐVN của Công đoàn các cấp đã giúp cho đội ngũ nữ CBGV thấy rõ hơn vai trò và tầm quan trọng của phong trào, nội dung, yêu cầu của phong trào ở từng giai đoạn. Từ đó đã xác định được nhiệm vụ của từng cá nhân, đơn vị trong quá trình tổ chức thực hiện. Việc tổ chức thực hiện phong trào được lồng ghép với cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” cùng với các cuộc vận động, các phong trào của ngành, của Hội LHPN. Nhiều CĐCS  đã phối hợp chặt chẽ với chuyên môn  có những hình thức tổ chức  sáng tạo với nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực  tạo cơ hội cho chị em tham gia để khẳng định mình.

2. Kết quả thực hiện phong trào

* Phong trào GVT, ĐVN thể hiện tính ngành nghề sâu sắc, mục tiêu của phong trào giai đoạn 2005-2010 phù hợp với yêu cầu đổi mới và tăng cường công tác vận động phụ nữ trong tình hình mới theo tinh thần nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị; Nghị quyết 40 của Ban Bí thư TW về xây dựng đội ngũ nhà giáo. Để đáp ứng yêu cầu của đổi mới giáo dục, nữ CBGV Q.Phụ đã không ngừng học tập, tự bồi dưỡng, nâng cao trình độ, năng lực. Phòng GD-ĐT và các đơn vị trường học đã tham mưu, tạo điều kiện tốt nhất cho chị em học tập  như : mở lớp ĐHSP MN, lớp TC thư viện  tại huyện; các nhà trường sắp xếp chuyên môn hợp lý; Công đoàn các trường học động viên CBGV dạy thay hỗ trợ cho những chị em đi học. Do đó chị em đã yên tâm, phấn khởi đi học để đạt chuẩn, nâng chuẩn về trình độ chuyên môn, học TCLLCT, QLGD.  Nhiều chị em đã khắc phục khó khăn về bản thân, gia đình để hoàn thành khóa học, nhất là chị em ở bậc học MN. Trong 5 năm qua, số lượng nữ CBGV đi học nâng cao trình độ cụ thể như sau :

 

Bậc học

Số nữ đi học các lớp nâng cao trình độ

Cao học

ĐHSP

CĐSP

TCSP

TCLLCT

QLGD

Mầm non

0

131

87

157

31

33

Tiểu học

0

121

202

  15

45

14

THCS&GDTX

2

200

0

0

13

4

Tổng cộng

2

452

289

  172

89

51

Ngoài việc theo học các hình thức học có cấp lớp, chị em còn tích cực tự học, tự bồi dưỡng như tham gia chương trình bồi dưỡng thường xuyên chu kỳ 3, tự học tin học .v.v... Đơn vị có số lượng chị em đi học nhiều là MN An Bài, An Khê, Đông Hải, Q.Ngọc, Q.Hội, Q.Minh; Tiểu học Q.Hà, Q.Hoàng, Q.Xá, An Bài, AĐồng, AKhê, ADục; THCS Q.Hồng, Q.Mỹ, Q.Ngọc, An Ninh, An Thanh, An Bài.v.v...

So với năm 2005, hiện  nay trình độ chuyên môn của đội ngũ nữ CBGV huyện nhà đã được nâng lên rõ rệt: trình độ đạt chuẩn trở lên ở bậc học MN là 95,2 % (tăng 28%); Tiểu học 100% ( tăng 8%); THCS  100% (tăng9,5%), 80 %  có trình độ A tin học. 

Không chỉ tích cực học tập để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, chị em còn tự giác học tập nâng cao nhận thức về chính trị tư tưởng và  phấn đấu vào Đảng. Toàn ngành hiện có 1248 đảng viên nữ = 51,9% TS nữ CBGV,  trong đó kết nạp từ năm 2005-2009 là 399 chị. 

* Phong trào GVT, ĐVN thể hiện nội hàm  của phong trào thi đua hai tốt đã góp phần quan trọng  nâng cao chất lượng giáo dục ở huyện nhà. Điều đó được thể hiện trong tất cả các hoạt động dạy học, hoạt động giáo dục do đội ngũ nữ CBGV ở các nhà trường, các bậc học tham gia.

Đó là các cô giáo ở bậc học MN. Mặc dù thời gian, cường độ lao động vượt định mức quy định trong khi thu nhập không đủ mức lương tối thiểu, các cô vẫn âm thầm chịu đựng, vẫn tận tụy với việc chăm sóc giáo dục trẻ. Hội giảng GVG các cấp hằng năm đã thể hiện sự tiến bộ vượt bậc của GV MN về đổi mới phương pháp chăm sóc giáo dục trẻ và sử dụng CNTT. Điển hình là cô Diệp, cô Thủy MN Bình Minh, cô Lịch, cô Hiền MN An Bài đã đạt giải cao trong hội giảng GVG cấp tỉnh tổ chức vào năm học 2005-2006 và 2008-2009. Hội thi " Bé với môi trường", "Cô giáo như mẹ hiền" được tổ chức từ trường đến huyện đã khẳng định tài năng, sự sáng tạo, tâm huyết với nghề của cô giáo bậc học MN. Tiêu biểu là các cô giáo ở cụm An Bài, Quỳnh Hưng, Bình Minh, Quỳnh Khê.v.v...

          Ở bậc học  phổ thông, trong các kỳ hội giảng GVG các cấp, nữ GV chiếm tỷ lệ cao về số lượng tham gia và chất lượng đạt giải. Tại hội giảng cấp huyện, đơn vị có nhiều  nữ đạt giải cao  là Tiểu học An Bài, An Ninh, Q.Hải, An Khê, Q.Xá, TTr Q.Côi;  THCS  thị trấn QCôi, An Bài, An Ninh, An Vinh,Q.Hồng v.v...                                             

Hội giảng cấp tỉnh được tổ chức hàng năm, cấp Tiểu học: cô Thắng, cô Nga An Bài đạt giải nhất, cô Diện An Bài đạt giải nhì, cô Nhàn  Ttrấn Q.Côi giải ba, cô Hòa  An Ninh giải KK góp phần đưa đoàn QP đạt giải nhì toàn tỉnh năm 2006. Cấp THCS: cô Bình Q.Hải giải nhất, cô Tân QMỹ, cô Tân ĐHải.  cô Hân Q.Hải, cô Dung TTrấn Q.Côi, cô Vui An Cầu giải ba, cô Huyền Q.Hưng, cô Mơ Q.Hồng, cô Duyên Q. Côi giải KK. Ngành học GDTX: cô Thảo TTI giải nhì,  cô Hà TT I, cô Linh TT II giải ba... Đó là những gương mặt điển hình trong phong trào thi đua dạy tốt của ngành GD huyện nhà.

          Phát hiện và bồi dưỡng HSG, HSNK là nhiệm vụ quan trọng của mỗi nhà trường, của toàn ngành. Trọng trách này được các cấp quản lý đặt niềm tin vào đa số GV là nữ. Nhận trách nhiệm nặng nề đó, hầu hết chị em đều tích cực tìm tòi, sáng tạo và tâm huyết để có nhiều học sinh giỏi. Điển hình về bồi dưỡng Toán TT lớp 5 là cô Huê AMỹ, cô Diện ABài, cô Nết thị trấn Q.Côi, cô Liên QLương; bồi dưỡng HSG các đội tuyển lớp 9 là cô Phượng Q.Hưng, cô Hằng, cô Huệ, cô Vân thị trấn Q.Côi; rèn HSNK TDTT là cô Tý THCS AQuý, cô Hương THCS AVũ, cô Dinh THCS A.Tràng; rèn HS viết chữ đẹp là các cô giáo ở trường TH ABài, thị trấn Q.Côi, Q.Lương... cùng hàng trăm cô giáo tham gia bồi dưỡng HSG, HSNK các khối lớp. Kết quả hằng năm, có khi thành công rực rỡ, có khi chưa tương xứng với công sức bỏ ra nhưng có thể nói, tất cả các cô giáo đều bền bỉ, thầm lặng cống hiến với tinh thần vì học sinh, vì danh dự góp phần khẳng định chất lượng đồng đều, vững chắc  của  GD  huyện nhà.

          Thực hiện phong trào " Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực", hoạt động Đội trong các trường học hiện nay đang được đẩy mạnh với nhiều hoạt động sôi nổi thiết thực góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Kết quả đó trước hết thuộc về đội ngũ GV TPT    trên 90% là nữ. Từ các cô giáo có thâm niên với nghề TPT đến các cô giáo mới vào nghề, từ những người làm chuyên trách đến kiêm nhiệm, hầu hết các cô giáo đều say mê, sáng tạo trong tổ chức các hoạt động Đội, hoạt động ngoài giờ và giúp nhà trường tổ chức nhiều hoạt động giáo dục điển hình, thu hút sự quan tâm của toàn xã hội. Tiêu biểu như cô Nga THCS ADục, cô Hòa THCS Q.Hồng, cô Mỳ TH ANinh, cô Lan TH AMỹ, cô Loan, cô Liêm TH ABài.v.v...

          Nói đến GVT còn phải kể đến  công sức của các chị làm nhiệm vụ kế toán, văn phòng, thư viện ở các trường học. Mỗi người một nhiệm vụ khác nhau nhưng các chị đã có những đóng góp không nhỏ vào kết quả chung của toàn ngành. Điển hình như chị Vinh- cán bộ thư viện trường THCS An Bài làm tốt thư viện truyền thống kết hợp với xây dựng thư viện điện tử; chị Hoàng cán bộ thư viện TH An Mỹ đạt giải ba, chị Phương THCS AnVinh đạt giải KK hội thi GV- TV giỏi cấp tỉnh .v.v...

          Kính thưa các vị đại biểu, thưa toàn thể chị em.

          Thành tích về GVT không thể không nhắc đến sự đóng góp của đội ngũ nữ CBQL. Tại thời điểm tháng 3/2010, đội ngũ nữ toàn ngành tham gia công tác quản lý là:

                    HT, GĐTT: 86/119= 72,2%  ( 5 năm qua có 41 chị được đề bạt)

                   Phó HT:   130/ 163=79,6%  ( 5 năm qua có 34 chị được đề bạt)

                   CTCĐ :     102/120= 85%

                   BTCB :      81/ 119 = 68%

          Với cương vị là người lãnh đạo, quản lý các chị luôn chú ý xây dựng khối đoàn kết nội bộ, thực hiện quy chế dân chủ, chú trọng việc bồi dưỡng đội ngũ về mọi mặt, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, làm tốt công tác tham mưu, xã hội hóa giáo dục , huy động nguồn lực để xây dựng CSVC nhà trường theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa. Điển hình là chị chị Vũ Thị Duyên, HT MN An Bài, chị  Bùi Thị Hoa HT TH An Bài lãnh đạo trường liên tục dẫn đầu bậc học  trong những năm qua và các chị  Đỗ Thị Mai HTMN Bình Minh, Đỗ Thị Phượng HT MN ĐHải, Nguyễn Thị Hạnh HT MN QThọ,  Nguyễn Thị Hoa HT TH AMỹ, Đỗ Thị  Lan HT TH Q.Xá, chị Nguyễn Thị Bích Liên THCS Q.Hồng, Đinh Thị Chín HT TH An Lễ  lãnh đạo trường nhiều năm đạt đơn vị LĐXS,  đạt chuẩn mức độ 2.  Và những chị làm quản ở những đơn vị còn nhiều khó khăn nhưng đã lãnh đạo trường đạt tập thể LĐTT, đạt chuẩn Quốc gia.  Đến nay, toàn huyện đã có 54 trường đạt chuẩn Quốc gia, trong đó có 33 trường HT là nữ, nhiều trường 100% CBQL là nữ.

          Tổ chức thực hiện thành công phong trào GVT, ĐVN không thể thiếu vai trò của các chị trưởng Ban nữ công các CĐCS. Mặc dù không có chế độ phụ cấp, trừ giờ nhưng các chị đã biết kết hợp hài hòa nhiệm vụ chuyên môn với công tác đoàn thể, tích cực tham mưu với Chính quyền, Công đoàn quan tâm đến đội ngũ nữ và tổ chức các hoạt động nữ công trường học có hiệu quả.       

          Phong trào GVT, ĐVN giai đoạn 2005-2010 đã tiếp tục khơi dậy và phát huy vai trò to lớn của phụ nữ ngành GD huyện nhà. Nhiều cá nhân nữ CBGV tiêu biểu đã được tặng bằng khen, giấy khen của các cấp trong dịp tổng kết phong trào thi đua hai tốt hàng năm. 5 năm qua, có 18 chị đạt danh hiệu CSTĐ cấp tỉnh;            711 lượt chị đạt CSTĐ cấp cơ sở;  280 lượt  chị đạt GVG cấp tỉnh và  3015 lượt chị đạt GVG cấp cơ sở 

          Sự đóng góp, cống hiến của đội ngũ nữ CBGV huyện nhà cùng với thành tích của mỗi cá nhân, đơn vị tiêu biểu đã góp phần to lớn vào kết quả chung của toàn ngành, khẳng định sự phát triển đồng đều, bền vững của cả hệ thống giáo dục trên địa bàn huyện.

* Phong trào GVT, ĐVN không chỉ khơi dậy tiềm năng to lớn của phụ nữ trong lĩnh vực công tác và hoạt động xã hội mà còn khẳng định vai trò quyết định của phụ nữ trong việc xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, hạnh phúc và tiến bộ. Với thiên chức của " người xây tổ ấm", nữ CBGV huyện nhà đã nhận thức sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh " Nhiều gia đình cộng lại thành xã hội, xã hội tốt thì gia đình mới tốt, gia đình tốt thì xã hội mới tốt". Trong các lần hội thảo, tọa đàm chị em đều khẳng định ĐVN là tiền đề, là điều kiện để thực hiện GVT và có hiểu biết rộng, tinh tế trong ứng xử  mới xây dựng, giữ gìn được hạnh phúc gia đình, nền nếp gia phong thời kỳ hội nhập. Làm thế nào để vừa GVT vừa ĐVN. Đây là một thử thách đối với chị em chúng ta. Nhưng đại đa số nữ CBGV huyện nhà đã thành công trên cả 2 lĩnh vực, nhất là 56 chị đạt danh hiệu nữ hai giỏi xuất sắc được về dự hội nghị hôm nay. Không chỉ thể hiện tài năng trong việc tổ chức, sắp xếp cuộc sống gia đình mà bằng tình yêu thương  sự chân thành, dịu dàng của mình,  các  chị đã cảm hóa được các thành viên trong gia đình thông cảm và giúp đỡ để mình yên tâm lo việc trường,  nhiều  chị đã vận động được cả chồng con hỗ trợ công việc của mình như làm đồ dùng, chuẩn bị phương tiện cho hội giảng, nhất là các chị ở bậc học MN.

Dù bận rộn, vất vả  đến đâu, các chị đều dành sự quan tâm, chăm sóc, giáo dục con em. Thực tế đã chứng minh con em của các nhà giáo đều được chăm sóc giáo dục tốt. Con nữ CBGV hầu hết đều chăm ngoan, học giỏi.  5 năm qua có 1482 lượt cháu đạt HSG cấp huyện, 149 cháu đạt HSG cấp tỉnh, 5 cháu đạt cấp Quốc gia, 396 cháu đỗ vào các trường Đại học. Nhiều chị có cả 2 cháu đều đã tốt nghiệp Đại học, có việc làm ổn định, thu nhập cao hoặc học tiếp cao học. Tiêu biểu về việc nuôi dạy con ngoan, học giỏi, thành đạt là chị Bình THCS An Bài, chị Liên THCS Q.Hồng, chị Liệu THCS An Ninh, chị Nguyên MN thị trấn QCôi, chị Phượng MN ĐHải, chị Chín, chị Huệ TH ALễ, chị Tâm TH An Ninh, chị Bình TTGDTX I.v.v...

Các chị còn là những người gương mẫu thực hiện và tích cực tuyên truyền vận động thực hiện pháp lệnh dân số, xây dựng gia đình, cơ quan đơn vị văn hóa,, dòng họ hiếu học. Hầu hết các chị đã chủ động thực hiện và khéo léo vận động gia đình thực hiện đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các quy định của địa phương, làm giầu chính đáng, xây dựng mối đoàn kết thân ái với bà con lối xóm.  Hàng năm có từ 98 đến 100% gia đình nhà giáo đạt gia đình văn hóa, 95% gia đình nhà giáo có đời sống ổn định và khá.

Tóm lại: Cùng với việc thực hiện cuộc vận động " Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" và các cuộc vận động, các phong trào của ngành, được sự  quan tâm lãnh đạo của Đảng, Chính quyền, Công đoàn các cấp, phong trào GVT, ĐVN giai đoạn 2005-2010 của nữ CBGV huyện nhà đã đạt được những kết quả đáng trân trọng và tự hào góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ, chất lượng giáo dục, củng cố nền nếp kỷ cương trong mỗi đơn vị trường học và toàn ngành, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc . Kết quả tổng kết 5 năm phong trào hai giỏi ở các CĐCS có 1815 chi đạt cấp cơ sở,  663 chị đạt cấp CĐ ngành, 480 chị đạt cấp CĐGD VN và 69 chị đạt cấp TLĐ LĐ VN. 100% CĐCS  đã tổ chức biểu dương khen thưởng các chị đạt cấp cơ sở. Và hôm nay trong không khí kỷ niệm 100 năm ngày Quốc tế phụ nữ, Ban nữ công Công đoàn Giáo dục xin được biểu dương 56 chị  nữ hai giỏi xuất sắc giai đoạn 2005-2010. Xin nhiệt liệt chúc mừng các chị và  thành tích GVT, ĐVN của nữ GV huyện nhà 5 năm qua.

        3. Những hạn chế trong thực hiện phong trào GVT, ĐVN        

          Biện pháp tuyên truyền nâng cao nhận thức cho đội ngũ nữ ở một số đơn vị hiệu quả chưa cao. Nhận thức về nội dung, yêu cầu của phong trào GVT, ĐVN  ở một số đơn vị  và cá nhân chưa đầy đủ, chưa sâu sắc.

          Chế độ chính sách đối với GVMN còn nhiều bất cập,  điều kiện làm việc, đời sống của GVMN chưa được cải thiện nhiều, còn gặp nhiều khó khăn. Do đó, nhiều chị em chưa yên tâm, có chị đã phải bỏ nghề. Toàn ngành còn 111 gia đình nữ CBGV có đời sống khó khăn, trong đó bậc học MN là 64.

          Ở một số đơn vị,  CBGV nữ  có trình độ trên chuẩn cao nhưng tỷ lệ nữ  đạt giáo viên giỏi hàng năm thấp, có GV có thâm niên trong nghề nhưng chưa bao giờ là GVG. Một số nữ CBGV kỹ năng giao tiếp, ứng xử chưa mang tính sư phạm.   

          Tỷ lệ nữ là CBQL ở THCS, GDTX  còn thấp ( HT 26%, PHT 54,8%), chưa tương xứng với  tiềm năng của đội ngũ nữ. 

          Phong trào phát triển chưa đồng đều, nhiều nơi tỷ lệ nữ đạt 2 giỏi các cấp còn thấp, chưa đạt chỉ tiêu đặt ra.

       4. Bài học kinh nghiệm trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện phong trào

          Một là, Công đoàn các cấp phải làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục  để mọi người hiểu  đúng mục tiêu, ý nghĩa, tác dụng của phong trào GVT, ĐVN. Thông qua phong trào GVT, ĐVN chính là thực hiện mục tiêu bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ trong ngành.   

          Hai là, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng- Chính quyền- Công đoàn, Ban VSTBPN các cấp có sự quan tâm, phối hợp chặt chẽ là yếu tố quan trọng, quyết định chất lượng và hiệu quả của phong trào.

          Ba là, phải coi trọng đổi mới phương thức hoạt động của Ban nữ công các cấp. Vì, sự tiến bộ của phụ nữ phải do sự nỗ lực và tự thân vận động của chính chị em, không ai có thể làm thay được. Do vậy, Ban nữ công phải luôn bám sát vào yêu cầu của thực tiễn, mục tiêu vì sự tiến bộ của phụ nữ và phong trào GVT, ĐVN ở từng giai đoạn để lựa chọn hình thức tổ chức cho phù hợp, phải xuất phát từ nhu cầu lợi ích chính đáng của chị em để tham mưu với Đảng, Chính quyền và Công đoàn  tổ chức các hoạt động cho chị em tham gia. 

          Bốn là, kịp thời phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, thường xuyên động viên, khen thưởng, khuyến khích chị em có ý thức phấn đấu vươn lên.

Năm là, phát huy dân chủ, thực hiện sự đoàn kết thống nhất xây dựng đơn, vị, nhà trường phát triển bền vững, tổ chức Công đoàn, Nữ công thực sự là tổ ấm của mỗt đoàn viên.

      5. Định hướng thực hiện phong trào GVT, ĐVN giai đoạn 2010-2015

          Việc triển khai, tổ chức thực hiện phong trào GVT, ĐVN giai đoạn 2010-2015 phải được gắn kết chặt chẽ với việc thực hiện cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, cuộc vận động “ Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, phong trào thi đua hai tốt và xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực.

          Quan tâm, tạo điều kiện cho nữ CBGV học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, hiểu biết và  năng lực hoạt động xã hội, rèn luyện kỹ năng giao tiếp, ứng xử.

          Công đoàn phối hợp với chuyên môn tiếp tục tổ chức tốt các phong trào thi đua, nhân rộng các điển hình tiên tiến, chú ý những gương mặt mới, trẻ, có sức thuyết phục và những đơn vị còn khó khăn để phong trào phát triển đồng đều hơn.

          Chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nữ CBGV, quan tâm đến chị em có hoàn cảnh khó khăn,  tham mưu cải thiện đời sống, điều kiện làm việc của đội ngũ nữ, nhất là ở bậc học mầm non.

          Tuyên truyền giáo dục đội ngũ thực hiện đúng pháp lệnh dân số, chú trọng giáo dục gia đình, xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, con của nữ CBGV phải ngoan ngoãn, khỏe mạnh, học giỏi và thành đạt.     

          Trước yêu cầu của sự nghiệp CNH, HĐH đất nước trong tiến trình hội nhập và toàn cầu hóa, trước yêu cầu của sự nghiệp đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, đòi hỏi phải nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, mỗi tập thể nữ, mỗi nữ nhà giáo phải năng động, sáng tạo, phát huy nội lực của chính mình để phấn đấu vươn lên đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên và các chuẩn mực của người phụ nữ ngành giáo dục thời kỳ CNH, HĐH đất nước.

          T/M Ban nữ công Công đoàn Giáo dục Quỳnh Phụ xin bày tỏ sự biết ơn  các đ/c lãnh đạo Đảng, Chính quyền, Công đoàn các cấp trong những năm qua đã quan tâm, bồi dưỡng phát triển đội ngũ nữ làm nhiệm vụ giáo dục ở huyện nhà và có nhiều biện pháp hiệu quả thực hiện mục tiêu bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ. Kính mong nhận được sự quan tâm hơn nữa của các đ/c để phong trào GVT, ĐVN của GD huyện nhà giai đoạn tới đạt kết quả cao hơn. Xin kính chúc các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc.

          Nhân ngày kỷ niệm của riêng mình, xin chúc chị em luôn trẻ khỏe, có cuộc sống gia đình ngọt ngào hạnh phúc, tràn đầy niềm vui và thành công  trong lĩnh vực công tác. 

          Xin trân trọng cám ơn.  

                                                                    

                                                                  T/M BAN NỮ  CÔNG CĐGD

                                                                             TRƯỞNG BAN

 

                                                                             Nguyễn Thị Phương 

                                                                            

 

Tìm kiếm Tin tức
Bình chọn
Bạn thấy website của chúng tôi có ích cho bạn không?
Rất bổ ích
Tốt
Trung bình
Liên kết website
=== BẢN QUYỀN WEBSITE THUỘC VỀ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUỲNH PHỤ===
OWF 4.8 Developed by INGA Co.,Ltd.
Lên đầu trang