Hỗ trợ trực tuyến
Phụ trách kỹ thuật
Phụ trách kỹ thuật
Phụ trách nội dung
Phụ trách nội dung
Thống kê truy cập
   Trực tuyến : 121
   Tổng số truy cập : 6946476
   Tổng số Hits : 7769524
QUY ĐỊNH VỀ VIỆC DẠY THÊM - HỌC THÊM 10/8/2010 9:40:17 AM Phòng GD - ĐT

  UBND HUYỆN QUỲNH PHỤ                         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO                             
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số 313 /CV- GD&ĐT                                   Quỳnh Phụ, ngày 05 tháng 7 năm 2009

     

               Kính gửi
: Hiệu trưởng trường Tiểu học, THCS trong huyện. 

     Ngày 31 tháng 01 năm 2007, Bộ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo đã ký Quyết định số 03/2007/QĐ-BGD&ĐT ban hành quy định về dạy thêm, học thêm. Để thực hiện nghiêm quy định của Bộ GD&ĐT, đồng thời thực hiện nội dung công văn 192/UBND-TTr ngày 24/06/2009 của UBND huyện Quỳnh Phụ về việc chấn chỉnh thu chi kinh phí giáo dục; phòng Giáo dục - Đào tạo thống nhất việc tổ chức dạy thêm, học thêm trong các cơ sở giáo dục công lập thuộc huyện như sau:
     I. Các hình thức, đối tượng dạy thêm, học thêm:
     1. Bậc Tiểu học: Nhận quản lý kèm cặp học sinh theo yêu cầu của gia đình; Phụ đạo cho những học sinh học lực yếu, kém; Bồi dưỡng về nghệ thuật, thể dục thể thao... Luyện tập kỹ năng đọc, viết cho học sinh; dạy bồi dưỡng kiến thức tin học; được tổ chức ngoài chương trình học 2 buổi/ ngày theo quy định.
      2. Cấp THCS: Phụ đạo học sinh học lực yếu, kém; Bồi dưỡng học sinh giỏi; Dạy thêm cho những học sinh có nguyện vọng củng cố, bổ sung kiến thức; Ôn thi tuyển sinh trung học phổ thông cho học sinh lớp 9; Bồi dưỡng nghệ thuật, thể dục thể thao... hoạt động trên được thực hiện ở những trường chưa tổ chức dạy 2 buổi/ngày. Những trường tổ chức dạy 2 buổi/ ngày phải có tờ trình đăng ký và được phòng GD-ĐT đồng ý, các hoạt động dạy thêm nói trên ở diện trường thực hiện dạy học 2 buổi/ngày trong năm học được tổ chức vào buổi thứ 2.
       II. Quản lý dạy thêm, học thêm:
      1. Dạy thêm, học thêm trong nhà trường: Thực hiện theo chương trình giáo dục phổ thông. Tổ chức, cá nhân đăng ký dạy thêm phải có đủ giáo viên đạt trình độ chuẩn, đủ cơ sở vật chất và lớp học bảo đảm yêu cầu.
       - Hoạt động dạy thêm trước khi thực hiện dù có hay không thu tiền đều phải báo cáo bằng văn bản về phòng Giáo dục - Đào tạo và chỉ thực hiện khi có ý kiến của cấp có thẩm quyền.
       - Hiệu trưởng nhà trường và người đứng đầu cơ sở giáo dục chịu trách nhiệm: Tổ chức và quản lý dạy thêm học thêm trong nhà trường, bảo đảm quyền lợi của người học; kiểm tra hoạt động dạy thêm học thêm trong nhà trường và ngoài nhà trường của giáo viên, cán bộ, nhân viên do trường mình quản lý. Thực hiện đúng tiến độ quy định của phân phối chương trình; không cắt xén chương trình, nội dung dạy học đã được quy định.
        2/ Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân thực hiện dạy thêm ngoài nhà trường: Trước khi thực hiện dạy thêm, người tổ chức dạy thêm phải báo cáo phòng GD&ĐT kế hoạch dạy thêm, nội dung dạy thêm, danh sách người học, danh sách người dạy và làm thủ tục xin cấp phép. Quản lý người học và tôn trọng quyền lợi của người học.
        Yêu cầu các trường, tổ chức và cá nhân tổ chức dạy thêm nghiêm túc thực hiện và báo cáo về phòng GD&ĐT năm 3 kỳ vào các tháng 12;5 và tháng 8 ./.


Nơi nhận                                                                        
TRƯỞNG PHÒNG

  • UBND huyện (Để báo cáo)                                               

- UBND các xã

          - Các trường TH, THCS                                              Lại Cao Hạnh

          - Lưu VT, TTr (PHT)                                                                    

Tìm kiếm Tin tức
Bình chọn
Bạn thấy website của chúng tôi có ích cho bạn không?
Rất bổ ích
Tốt
Trung bình
Liên kết website
=== BẢN QUYỀN WEBSITE THUỘC VỀ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUỲNH PHỤ===
OWF 4.8 Developed by INGA Co.,Ltd.
Lên đầu trang