Hỗ trợ trực tuyến
Phụ trách kỹ thuật
Phụ trách kỹ thuật
Phụ trách nội dung
Phụ trách nội dung
Thống kê truy cập
   Trực tuyến : 95
   Tổng số truy cập : 7017185
   Tổng số Hits : 7853324
LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 5/2017 5/3/2017 4:59:17 PM

UBND HUYỆN QUỲNH PHỤ

PHÒNG GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO

 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Quỳnh Phụ, ngày 03 tháng 5  năm 2017

 

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 5

 

NGÀY, THÁNG

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

3-13/5

Kiểm tra các trường Mầm non.

4/5

Họp Hiệu trưởng Tiểu học tại Phòng giáo dục.

4-10/5

Bậc MN nộp báo cáo thống kê cuối năm học.

4-20/5

Thẩm định quyết toán kinh phí năm 2016.

5/5

Bế giảng lớp cán bộ quản lý giáo dục.

8/5

Kiểm tra Ngữ văn, Tiếng Anh, Toán lớp 8, 9.

9/5

Kiểm tra Ngữ văn, Tiếng Anh, Toán lớp 6.

10/5

- Kiểm tra Ngữ văn, Tiếng Anh, Toán lớp 7.

- 17h, Chủ tịch hội đồng kiểm tra nộp bài và hồ sơ về Phòng giáo dục; Lãnh đạo hội đồng chấm kiểm tra nhận bài.

- 15h, triển khai biểu điểm tại THCS TT Quỳnh Côi.

11/5

Kiểm tra cuối năm BT THCS tại Quỳnh Hải.

11-12/5

Bậc THCS chấm kiểm tra tại cụm chuyên môn.

12/5

- 14h, lãnh đạo hội đồng chấm kiểm tra nộp bài và hồ sơ về Phòng giáo dục.

- Chấm kiểm tra BT THCS tại Phòng giáo dục.

16/5

Kiểm tra Tiếng Việt, Tiếng Anh, Toán lớp 1,2,3,4.

17/5

Chấm kiểm tra Tiếng Việt, Tiếng Anh, Toán lớp 1,2,3,4.

18/5

Kiểm tra Tiếng Việt, Tiếng Anh, Toán lớp 5.

19/5

- Hội nghị tuyên dương thành tích học sinh giỏi năm học 2016 - 2017 (dự kiến).

- Chấm kiểm tra Tiếng Việt, Tiếng Anh, Toán lớp 5.

20/5

- Sở giáo dục duyệt kết quả đánh giá thể lực học sinh Tiểu học tại Phòng giáo dục.

- Các trường THCS nhận Quyết định kiểm tra hồ sơ tốt nghiệp THCS.

20-30/5

- Duyệt nhu cầu nâng lương quý 1,2 năm 2017.

- Duyệt lương đơn vị cơ sở.

22-23/5

Kiểm tra hồ sơ xét tốt nghiệp tại các trường THCS.

22-25/5

Bàn giao trẻ 6 tuổi vào lớp 1

23-31/5

Kiểm tra công tác quản lý các đơn vị trường học.

25/5

- Xét tốt nghiệp THCS tại trường.

- Các trường Tiểu học nộp báo cáo, thống kê cuối năm về Phòng giáo dục.

26/5

- Duyệt tốt nghiệp THCS tại phòng giáo dục.

- Các trường Tiểu học tổng kết tổ chuyên môn.

- Đánh giá công chức, viên chức, chuẩn nghề nghiệp bậc Tiểu học.

29/5

- Các trường THCS tổng kết tổ chuyên môn.

- Đánh giá công chức, viên chức, chuẩn nghề nghiệp bậc THCS.

- Các trường Tiểu học tổng kết năm học.

30/5

- Các trường THCS tổng kết năm học.

- Các trường MN tổng kết tổ chuyên môn.

 - Đánh giá công chức, viên chức, chuẩn nghề nghiệp bậc MN.

31/5

- Bàn giao học sinh Tiểu học, THCS về địa phương.

- Các trường MN tổng kết năm học.

 

                                                                TRƯỞNG PHÒNG

 

 

 

                                                             

                                                                 

                                                              Nguyễn Văn Roanh

 

Tìm kiếm Tin tức
Bình chọn
Bạn thấy website của chúng tôi có ích cho bạn không?
Rất bổ ích
Tốt
Trung bình
Liên kết website
=== BẢN QUYỀN WEBSITE THUỘC VỀ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUỲNH PHỤ===
OWF 4.8 Developed by INGA Co.,Ltd.
Lên đầu trang