Hỗ trợ trực tuyến
Phụ trách kỹ thuật
Phụ trách kỹ thuật
Phụ trách nội dung
Phụ trách nội dung
Thống kê truy cập
   Trực tuyến : 140
   Tổng số truy cập : 6946476
   Tổng số Hits : 7769524
PHÒNG GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO QUỲNH PHỤ VỚI CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CƠ SỞ GIÁO DỤC 4/19/2011 4:04:32 PM PGD

Thực hiện quyết định số 83/2008/QĐ –BGDĐT ngày 31/12/2008 của Bộ Giáo dục – Đào tạo về việc ban hành quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục phổ thông; Thực hiện sự chỉ đạo của Sở Giáo dục – Đào tạo Thái Bình, nhận thức đúng vai trò, tầm quan trọng của công tác đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục Phòng Giáo dục - Đào tạo Quỳnh phụ đã khẩn trương xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện ngay trong năm học 2009-2010.

Thực hiện sự chỉ đạo, hướng dẫn của Phòng Giáo dục – Đào tạo, các trường Tiểu học, THCS đã tổ chức thực hiện nghiêm túc, đến cuối năm học 2009-2010 toàn huyện đã có 26 trường Tiểu học, 10 trường THCS hoàn thành hồ sơ tự đánh giá và đăng ký đánh giá ngoài.

Năm học 2010-2011, từ ngày 01 đến 03/11/2010 Đoàn đánh giá ngoài của Sở Giáo dục – Đào tạo do Nhà giáo Trần Văn Điền – Phó Giám đốc Sở làm trưởng đoàn đã tổ chức đánh giá ngoài đối với trường THCS An Ninh. Mặc dù là trường THCS đầu tiên trong tỉnh được tổ chức đánh giá ngoài nhưng  THCS An Ninh đã hoàn toàn thuyết phục được đoàn đánh giá ngoài của Sở Giáo dục – Đào tạo: Bộ hồ sơ tự đánh giá đủ, đúng quy định; công tác tự đánh giá của trường đã bám sát bộ tiêu chuẩn do Bộ Giáo dục – Đào tạo ban hành. Kết quả: THCS An Ninh đạt 38/47 tiêu chí (80,86%) được đoàn đánh giá ngoài của Sở giáo dục Đào tạo đề nghị UBND Tỉnh Thái Bình công nhận trường THCS đạt cấp độ 3 về chất lượng giáo dục.

Rút kinh nghiệm từ thực tế chỉ đạo THCS An Ninh, đặc biệt là tiếp thu các ý kiến tư vấn, chỉ đạo của đoàn đánh giá ngoài. Ngày 11 tháng 12 năm 2010 phòng Giáo dục – Đào tạo đã tổ chức hội nghị Hiệu trưởng các trường Tiểu học, THCS để tập huấn, trao đổi kinh nghiệm về công tác tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục. Hội nghị đã được nghe THCS An Ninh báo cáo kinh nghiệm tổ chức tự đánh giá, đặc biệt là khâu tuyên truyền, huy động sự vào cuộc của cán bộ giáo viên, thu thập thông tin minh chứng và hoàn thiện hồ sơ tự đánh giá. Kết thúc học kỳ I năm học 2010-2011 toàn huyện đã có 40/40 trường Tiểu học, 35/37 trường THCS có hoàn thiện hồ sơ tự đánh giá chất lượng của đơn vị.

Nhằm đánh giá thực chất công tác tự đánh giá của cơ sở để tiếp tục chỉ đạo có hiệu quả hơn về công tác này, từ ngày 22  tháng 3 năm 2011 đến ngày 07/4/2011 phòng Giáo dục – Đào tạo đã tiến hành kiểm tra công tác tự đánh giá của 3 trường THCS ( An Vinh, Quỳnh Giao, Quỳnh Ngọc) và 2 trường Tiểu học (An Lễ, Quỳnh Hoa). Qua kiểm tra cho thấy công tác tự đánh giá chất lượng đã được các đơn vị triển khai và tổ chức thực hiện nghiêm túc: tổ chức tự đánh giá theo đúng quy trình; công tác tuyên truyền đạt hiệu quả - các thành viên hội đồng tự đánh giá của các trường đã có hiểu biết cơ bản về Bộ tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Hồ sơ tự đánh giá đúng quy định, kết quả tự đánh giá phản ánh sự cố gắng của các đơn vị, sự vào cuộc của cán bộ giáo viên, phản ánh đúng năng lực Hiệu trưởng và chất lượng giáo dục của đơn vị. Qua  kiểm tra cán bộ quản lý, cán bộ giáo viên có thêm những kinh nghiệm trong quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

Tự đánh giá là công việc đầu tiên, quan trọng trong quy trình kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục phổ thông. Tự đánh giá  giúp cán bộ quản lý, cán bộ giáo viên tự đánh giá chất lượng công việc mình đang phụ trách bằng cách đối chiếu với bộ tiêu chuẩn. Thông qua tự đánh giá mỗi tập thể, mỗi cá nhân biết được điểm mạnh, điểm yếu từ đó xây dựng kế hoạch cải tiến chất lượng. Tự đánh giá chính là biện pháp quan trọng để bồi dưỡng giáo viên, bồi dưỡng cán bộ quản lý thúc đẩy nâng cao chất lượng giáo dục. Làm tốt công tác tự đánh giá chất lượng là tiền đề nâng cao chất lượng giáo dục, từng bước xây dựng thương hiệu, uy tín của nhà trường.

Tự đánh giá là một nhiệm vụ mới, là công việc đòi hỏi thời gian, công sức và tâm huyết của đội ngũ nhưng có tác dụng rất lớn trong quá trình nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường, vì vậy các đơn vị trường học cần tiếp tục thực hiện nghiêm túc.

Tìm kiếm Tin tức
Bình chọn
Bạn thấy website của chúng tôi có ích cho bạn không?
Rất bổ ích
Tốt
Trung bình
Liên kết website
=== BẢN QUYỀN WEBSITE THUỘC VỀ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUỲNH PHỤ===
OWF 4.8 Developed by INGA Co.,Ltd.
Lên đầu trang