Hỗ trợ trực tuyến
Phụ trách kỹ thuật
Phụ trách kỹ thuật
Phụ trách nội dung
Phụ trách nội dung
Thống kê truy cập
   Trực tuyến : 118
   Tổng số truy cập : 6946476
   Tổng số Hits : 7769524
Công văn 249/GD-ĐT quy định về dạy thêm, học thêm trong hè năm 2013 6/18/2013 8:36:40 AM

    UBND HUYỆN QUỲNH PHỤ                      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       PHÒNG GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

           Số 249/GD&ĐT                                 Quỳnh Phụ, ngày 17 tháng 06 năm 2013

 

 

 

            Kính gửi :  Hiệu trưởng trường Tiểu học, THCS.

 

Ngày 16 tháng 05 năm 2012, bộ Giáo dục - Đào tạo đã ra thông tư số 17/2012/TT-BGD&ĐT quy định về dạy thêm, học thêm. Sở Giáo dục- Đào tạo có văn bản số 473/SGDĐT-GDTrH  ngày 14 tháng 8 năm 2012 và văn bản số 962/SGDĐT-GDTrH  ngày 01 tháng 11 năm 2012, về việc tăng cường chỉ đạo, quản lý dạy thêm học thêm. Để thực hiện nghiêm túc tinh thần các văn bản trên, phòng Giáo dục - Đào tạo yêu cầu:

1/ Các trường Tiểu học và THCS không tổ chức dạy thêm trong hè trừ các trường hợp: Bồi dưỡng về nghệ thuật, thể dục thể thao, rèn luyện kỹ năng sống, dạy ôn vào lớp 10 THPT.  

2/ Giáo viên trong biên chế của các nhà trường TH và THCS thuộc huyện không được tổ chức lớp dạy thêm ngoài nhà trường. Việc tham gia dạy thêm ngoài nhà trường phải theo đúng thông tư 17/2012/TT-BGD&ĐT quy định về dạy thêm, học thêm của bộ GD-ĐT.

3/ Các trường báo cáo danh sách giáo viên đang dạy hè tại địa phương và ý kiến của Hiệu trưởng đã đồng ý hay không đồng ý cho dạy thêm ngoài nhà trường về phòng GD-ĐT ngày 21/6/2013 (đ/c Thái- thanh tra nhận).

Nhận được công văn này yêu cầu đồng chí hiệu trưởng nghiêm túc thực hiện./.

 

 

 

                                                                                      TRƯỞNG PHÒNG

Nơi nhận:

- Như trên                                                                                                          (đã ký)

- UBND huyện, SGD-ĐT (để báo cáo)

- LĐ&CV PGD                                                                                                  

- Web PGD-ĐT                                                                                           Lại Cao Hạnh

Tìm kiếm Tin tức
Bình chọn
Bạn thấy website của chúng tôi có ích cho bạn không?
Rất bổ ích
Tốt
Trung bình
Liên kết website
=== BẢN QUYỀN WEBSITE THUỘC VỀ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUỲNH PHỤ===
OWF 4.8 Developed by INGA Co.,Ltd.
Lên đầu trang